Chị Hiền

Hihi… chị không ăn được tí tẹo nào cả… con trai chị dành hết phần của chị rồi. Nhưng chị biết ngon em hihi… vì trong các món của em chị thích nhất món đó  🙂

chị Hiền

/

Clasquin

0 23.08.2014 / 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *