Hi! Đồ ăn ngon em, há cảo hấp đợt này ai cũng khen ngon. À chị đã chuyển tiền đợt 2 rồi nhé. Chị cảm ơn nhe

chị Thảo Nhi

0 17.06.2015 / 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *